Yiquan

Yao Chengguang, Beijing Institute of Yiquan: www.yiquannet.com

Yao Chengrong, Yiquan Academy: www.yiquan01.com

Jumin Chen, Europ. Yiquan Akademie: http://www.yiquan.eu

Manfred Hörzer, Yiquan Steiermark: www.daogong.at

Detlef Zwietasch, Yiquan Stuttgart: www.taijiquan-stuttgart.de

Qigong Yangsheng

Medizinische Gesellschaft für Qigong Yangsheng e. V.: www.qigong-yangsheng.de

Mediengruppe Oberfranken (dort unter Komplementärmedizin): www.ML-Buchverlag.de

Andere

Moritz Dornauf, Taijiquan Darmstadt: www.taichi-darmstadt.de

Heiko Olear, Wing Tsun Wiesbaden: www.wingtsun-wiesbaden.de

Gesund und munter

Dagmar Hoffmann, Naturheilpraxis Ober-Ramstadt: www.Naturheilpraxis-am-Birngarten.de

Ingrid Longoni, Naturheilpraxis Darmstadt: www.longoni.de

Stefan Nolte, Wanderreiten, Asbach/Thüringen: http://www.wanderreitschule.de